Latvian Charity Bank

Latvia Charity Bank jest pierwszą i jedyną wśród krajów bałtyckich organizacją charytatywną,która jest stowarzyszeniem kilku funduszy. Stowarzyszenie świadczy usługi logistyczne ijednocześnie jest centrum informacji.

Jeżeli pomogłeś jednemu człowiekowi, to pomogłeś całemu światu!
Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat!

Cel

Udzielać wsparcia rodzinom z dziećmi i osobom, które potrzebują pomocy (żywność, ubrania).

Misja

Pilnować, żeby wszelkiego rodzaju pomoc, pzekazana do organizacji charytatywnych naszychpartnerów, dotarła do tych ludzi, którym jest ona najbardziej potrzebna. W taki sposób pomagamy ponad 15 000 naszych partnerów, osobom, których nazwiska znajdująsię w bazach danych. 8 525 z tych osób to dzieci.

Pomagamy organizacjom charytatywnym,
organizujemy i pomagamy znaleźć:

  • pomoc humanitarną,

  • usługi logistyczne,

  • projekty pieniężne,

  • seminaria,

  • obozy dla dzieci, imprezy świąteczne, wycieczki do przedsiębiorstw i innych miast, imprezykulturalne,

  • usługi prawne.


Charytatywność

W czym możemy pomóc?

Chcemy zapewnić wsparcie dla tych, którzy najbardziej tego potrzebują. Każdy z nas może byćmałą częścią wielkiego klucza, który otworzy drzwi na lepszą przyszłość. Chcemy pomoć iorganizować różne zajęcia i atrakcje dla dzieci, osób starszych i samotnych, również dla osób zgrup ryzyka – z rodzin ubogich, rozbitych. (Obozy dla dzieci, spektakle, pokazy cyrkowe, inneimprezy.) W celu uzupełnienia i zróżnicowania paczek żywnościowych dla ubogich, rozwinęliśmywspółpracę z wieloma innymi organizacjami charytatywnymi, co zapewnia znacznie większąszansę, aby pomóc tym, którzy najbardziej tej pomocy potrzebują.


Latvian Charity Bank

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania!

+37125126008     +37125126009

lvcb@lvcb.lv

Nodibinājums „Latvia Charity Bank” Reģ.Nr.40008225790
Swift Code - HABALV22 Swedbank LV49HABA0551038650337
Mildas 4-1, Rīga, Latvija, LV-1015